Yaklaşım

Komünite odaklı bir yaklaşımla uzun vadeli etki yaratmayı amaçlıyoruz.

Günümüzde, kurumların karşılaştığı zorluklar tek bir tasarım dalının çözemeyeceği kadar çok yönlü. Çok yönlü problemlerle yüzleşmek, çoklu ortaklıklar oluşturmayı ve yönetmeyi, ekosistem düzeyinde düşünmeyi ve çeşitli bakış açılarını bir araya getirmeyi gerektiriyor.

Bu yüzden, tasarım problemlerine karşı yaklaşımımızda, ekibimizdeki ve komünitemizdeki uzmanları bir araya getirerek etki odaklı çözümler elde etmeyi amaçlıyoruz. Bu yaklaşıma “komünite odaklı tasarım” adını veriyoruz.

01
Radikal iş birliklerinin gücüne inanıyoruz

Tasarım süreçlerimizin gerçekten kapsayıcı olmasına önem veriyoruz. Bu yüzden tasarım süreci boyunca partnerlerimizi ortak tasarım seansları ile sürece derinlemesine dahil ediyoruz. Bu sayede, metotları ve çözümleri birlikte sahipleniyoruz.

02
Hem stratejik hem de taktiksel alanda yön buluyoruz

Geleceğe dönük hayallerden, günlük uygulamalara kadar, partnerlerimizin karşısına çıkan bütün seçim anlarında tasarım odaklı kararlar ile destek oluyoruz. Bu nedenle, bütün paydaşların zihinsel modeller ve öncelikler üzerinde hizalanmasına yardımcı olmak için, stratejimizi etkileyici hikayeler ve görsel anlatımlarla destekliyoruz.

03
Çok disiplinli ve sistem odaklı düşünüyoruz

Gerçek etki yaratmanın yolunun sorunlara bütünsel olarak yaklaşmak olduğuna inanıyoruz. Sorunlara çok çeşitli yetkinlikler ile yaklaşmak, gerçeğin tüm versiyonlarını görmemize ve sistemik sorunların temel nedenlerine göre hareket etmemize yardımcı oluyor. Bu yüzden, çok değişkenli ve iç içe geçmiş yaklaşımları tercih ediyoruz.

04
Komünite odaklı ve çevik genlerimiz var

Her tasarım yolculuğunun doğal seyrinde, belirsizlikler ortadan kalktıkça ihtiyaçların ve önceliklerin değiştiğini biliyoruz. İşbirlikçi ruhumuz ve sistem odaklı prensiplerimizin rehberliğinde, uzun vadeyi düşünen ortaklıklar kurarak köklü değişimler karşısında dikkatle rotamızı değiştirirken iyimserlikten besleniyoruz.

05
Birlikte deneyler yapıyor, öğreniyor ve dönüşüyoruz

Bir vizyonu hayata geçirirken, öğrenmek ve gelişmek için karşımıza çıkan her fırsatı değerlendiriyoruz. Fikirlerimizi hayata geçirirken her seferinde bir öğrenme yolculuğuna çıkıyoruz ve gerektiğinde yön değiştirmekten çekinmiyoruz. İş birliklerini öne çıkaran zihniyetimiz, beraberinde deneysel yaklaşımlar getiriyor. Bu sayede, stratejik kararlara rehberlik ederken çözümlerimizi gerçek dünyada test edebiliyoruz.