Servisler

Farklı sektörler ve ölçekler arasında dönüştürücü yolculuklar tasarlıyoruz.

Servis Tasarımı Komünite Tasarımı Strateji Öğrenme Tasarımı Mekansal Strateji İş Tasarımı Mimari Tasarım İletişim Tasarımı
Servis Tasarımı Komünite Tasarımı Strateji Öğrenme Tasarımı Mekansal Strateji İş Tasarımı Mimari Tasarım İletişim Tasarımı

Partnerlerimizin karşılaştığı karmaşık problemleri aşabilmek için gereken derinlikte ve çeşitlilikte tasarım servisleri geliştirdik.

Yaklaşımımızı seçerken, sağlıklı kararlar verebilmek için öncelikle zihinsel modellerde ortaklaşıyoruz. Ardından, stratejik hareket alanlarını belirleyerek disiplinlerarası ekibimizi ve komünitemizi sistematik olarak konuşlandırıyoruz. Bu sayede, işimizin doğası gereği ortaya çıkan belirsizlikleri esnek bir zihniyetle aşabiliyoruz.

Karşılaştığımız problemleri tanımlamaya çalışırken silolaşmış düşünce yapılarının dışına çıkıyoruz. Böylelikle, tasarım disiplinleri arasında belirgin çizgiler çizmiyoruz. Bunun yerine, servislerimizi strateji ve tasarım yoluyla ulaşılması gereken hedeflere göre tanımladık.

Karar verme süreçlerinizi tasarlarken, stratejik öncelikleriniz size rehberlik ediyor mu?

Karşınızdaki en büyük zorluklardan ve kurumunuzun var olma nedeninden başlayarak büyük sorulara odaklanmanıza yardımcı oluyoruz.

Şirketinizin sunduğu servislere, bütünsel bir yolculuğun parçası olan, iyi tasarlanmış anlardan oluşan bir yolculuk olarak yaklaşıyor musunuz?

Derin ve uzun süreli ilişkiler kurabilmek için, fiziksel ve dijital temas noktaları tasarlayarak deneyimleri iyileştiriyoruz.

Fiziksel mekanlarınız, yaratmak istediğiniz kültürü ve ekosistemi kurmanızı kolaylaştırıyor mu?

Kurumunuzun kültürü, ritüelleri ve iş yapış şekilleri üzerinde kalıcı etki yaratan mekanlar tasarlıyor ve inşa ediyoruz.

Kurumunuzdaki insanlar dönüşümü tasarlamak, harekete geçirmek ve uygulamak için gereken yetkinliklere sahip mi?

Kurumunuzdaki yetenekli insanları tasarım, liderlik ve iş birliği odağında 21. yüzyıla uygun becerilerle donatacak öğrenme yolculukları tasarlıyoruz.

Kurumunuzun geniş bir ekosistem içinde bulunan bir platform olarak potansiyelini hayata geçirebiliyor musunuz?

Komüniteye dayalı inovasyonun ve topluluklar oluşturmanın kurumunuza sağlayacağı stratejik avantajları ve potansiyel yeni iş kollarını ortaya çıkarıyoruz.