Genç, yenilikçi şirketler, yurttaşlar ve kamu görevlileri arasında köprü oluşturacak akıllı bir kent yaklaşımını nasıl geliştirebiliriz?

New Lab City, veri toplama ve kent kurulumları aracılığıyla, ilk versiyonu için pilot bölge olarak Downtown Brooklyn New York’u kullanan New Lab imzalı bir girişim. Geçtiğimiz dört ay içinde, sorunların tanımlanmasından pilot uygulama için senaryo yaratımına geçtik. En önemli kent sorunlarından biri olan çöp ve atıkları kendimize konu olarak seçtik ve girişimcilere, kent paydaşlarına ve yurttaşlara birlikte değer katacak bir veri alışveriş platformuna bağlı gerçek zamanlı atık takibi yapan bir sistem tasarımı üzerine çalıştık.

Proje Ekibi
Bala Gürcan, Begüm Ural, Carla Lemgruber, Ece Pek, Emre Sarıkaya, Engin Ayaz, Fırat Okucu, Harun Köktürk, José Morell-Ducós, Kerem Alper, Mert Çetinkaya, Özgür Şahin, Serdar Paktin

Proje Yöneticisi
Carla Lemgruber, Mert Çetinkaya


Cristin Dorgelo
Igal Nassima, Meghan Nelson, Tyler Pridgen (Superbright)

New Lab City Project kapsamında ATÖLYE’nin temel görevi, gerçek zamanlı veri toplama ile ne gibi değerlerin üretilebileceğini saptamak, akıllı kent projelerinin karşılaşabileceği zorlukları anlamak ve bunun yanı sıra sonraki versiyon süreçleri için bir çerçeve geliştirmekti. Toplamda 189 makale, yazı ve araştırma vakası inceledik, 99 genç ve yenilikçi şirket ve kuruluş haritaladık ve akıllı kentler alanında çalışan 65 projeyi taradık. Ayrıca akıllı kent projeleri alanında uzmanlar, kent paydaşları ve  genç ve yenilikçi şirketlerin üst düzey yöneticilerinin de dahil olduğu 35 profesyonelle görüşmeler gerçekleştirdik. Tüm bu süreç, projenin akıllı kent teknolojileriyle değil, sürdürülebilir kentlerle ilgili olması gerektiğini anlamamızı sağladı.

Araştırma çalışmaları hem yerel hem de küresel ölçekte yürütüldü. Küresel olarak, kentlerin nereye gittiğini, akıllı teknolojilere dair en uygun vaka çalışmalarının hangileri olduğunu ve neyin yapılması ve nelerden kaçınılması gerektiğine dair söz konusu çalışmalardan neler öğrenebileceğimizi anlamalıydık. New Lab City: Brooklyn’in ele alacağı meseleleri çerçeveye oturtmak amacıyla, paydaşlarla görüşmeler, aktif özel girişimlerin ve kamu girişimleri nezdinde çevrimiçi araştırmalar ve saha gözlemleri gerçekleştirdik. Bu iki yaklaşım bizlere küresel ölçekte en iyi uygulamaları saptamak ve Brooklyn’in üzerinde durulması gereken yerel zorlukları ve meselelerini kavramakta yardımcı oldu.

Kent için çalışan genç ve yenilikçi şirketler, kuruluşlar ve projelerinden toplam 164’ü referans olarak haritalandı. Bu araştırmaya göre genç ve yenilikçi şirketler bu alandaki çalışmaların başını çekiyor, onları özel ya da kamu sektörlerinin dönemsel projeleri ve girişimleri izliyor, referansların küçük bir yüzdesini ise danışmanlık şirketleri, hızlandırıcı şirketler kuruluşlar ve enstitüler oluşturuyor. Bu verilere göre referansları beş katmana ayırmak mümkün: sensör, veri tabanı, yerleştirme, ürün ve hizmet.

Referansların dikkate değer bir miktarı, sensör seviyesinde kalarak veri topluyor ancak bunu mutlaka içgörüye dönüştürmüyor. Bazılarıysa veri bilim ve içgörü için veri tabanı oluşturmak amacıyla çalışıyor. Veri, kendini dijital ya da fiziksel ürünler şeklinde, sanatsal olarak, kent yerleştirmeleri veya reklam alanlarında gösterebiliyor. Etkisi en yüksek çabalar, her seviyeye hitap eden ve sonuçta veriyi kent için yeni ya da daha iyi hizmetler sunmakta kullanan çabalar oluyor.

On adet genç ve yenilikçi şirket ile dokuz proje derinlemesine incelenmek üzere seçildi. İncelenecek bu örnekler, dikkatimizi kent ortamında pilot uygulamalar yaparak gerçek yaşam bağlamında etkileri anlamaya, yurttaşlar tarafından kötü bir algıya sahip kurumsal kârlılık için kamusal verileri kullanan geçmiş projeleri incelemeye ve yeni değer yaratmayan, açık bir amaç olmaksızın veri toplamanın tehlikelerine vermemize yol açtı.

İlginç referanslara göre, gerçek zamanlı veriler, doğrudan hizmetleri, doğal/biyolojik sensörlerin doğru kullanımını, insanların ruh halini takip edebilmek için kameralardan faydalanılmasını, gösteri etkisi yaratmak için var olan kent altyapısının akıllıca yönetimini tetikliyor. Graph Commons kullanılarak toplam 353 referans derlendi ve etkileşimli bir veri tabanı oluşturuldu.

Akıllı kent projelerinin ne tip zorluklarla karşılaştığını daha iyi anlamak için akademiden ve iş dünyasından dokuz uzmanla görüştük, görüşmeler bize projelerin en iyi şekilde nasıl yönetileceğine, ne amaçlamamız gerektiğine ve ne tip noktalarda gerilemeden kaçınmanın yerinde olacağına dair değerli bilgiler verdi. Görüşmeler ayrıca bizlere zengin teorik referanslar ve akıllı kent projesi inisiyatiflerine dair içgörü sundu. Kent paydaşlarının kenti geliştirme ve yurttaşlarına daha iyi hizmet verme çabaları sırasında karşılaştıkları sorunları saptayabilmek için New York City Valiliği’nden, New York City Ekonomik Gelişim Ortaklığı’ndan (NYCEDC), Downtown Brooklyn Partnership ve Brooklyn Navy Yard idaresinden on profesyonelle görüştük.

Araştırmamızın sonuçları kapsamında, New Lab City için, akıllı bir kent projesiyle katılımcıları konuya nasıl dahil edecekleri, nasıl değer yaratacakları, verileri nasıl kullanacakları ve verilerden ne tip sonuçlara varacakları gibi farklı noktalara yönelik yedi ilke tasarladık. İlkeler kapalı devrede birbirine bağlı olarak işliyor ve bir arada yeni bir değerler zinciri sunuyor ve esnek bir kent yapısına katkı sağlıyor.

İlkelerden Sistem Tasarımına

New Lab  hem girişimcilerle, hem de kamu paydaşlarıyla yakın ilişkilere sahip, dolayısıyla da onları bağlantıya geçirebilecek eşsiz bir konumda bulunuyor. Aynı zamanda New Lab City’nin sunduğu sensör kutusu ve kontrol paneli, tüm taraflar için kazançlı olacak fırsatlar sunabiliyor. Bu nedenle New Lab’e çifte rol atayan bir sistem tasarımı seçtik.

Bağlantı unsuru olarak New Lab City : Genç ve yenilikçi şirketler, kent ortamında pilot uygulama ile projelerini denemek istiyor ancak kente erişim güç ve fazla zaman alan bir girişim. Diğer yandan kamu paydaşları, iyi servis sağlayıcılar bulmakta zorlanıyor ve bu tip uygulamalar için fon sağlama için uygunluk ve etki açısından bilgi sağlayacak sayısal veriye sahip değiller.

New Lab, ayrıca katılımcı tasarım süreci sayesinde genç ve yenilikçi şirketleri yurttaşlarla bağlantıya geçirebiliyor.

New Lab City aynı zamanda teknoloji de sağlıyor: Kentin ana noktalarına yerleştirilecek sensör kutuları aracılığıyla yenilikçi şirketler pilot uygulamalarını halka sunabilecek. Sensör kutuları, hem eldeki meseleye, hem de pilot uygulamalara ilişkin veri takibi yapacak. Dijital bir kontrol paneli sensör kutusundan, kamusal veri setlerinden ve programa katılan yenilikçi şirketlerden veri toplayacak ve oyuna dahil olan tüm aktörlere içgörü sağlayan, uygun veriler sunacak.

Downtown Brooklyn, New Lab City’nin ilk bölümünde pilot saha olarak tanımlanmıştı. Bu nedenle, sahayı daha iyi anlayabilmek için yapılacak ilk işin alanı veri perspektifinden gözden geçirmek olduğunu fark ettik. Downtown Brooklyn’e dair, ulaşıma, bisiklet yollarına, ücretsiz internete, yemeğe, parklara ve plazalara erişimle ilgili halihazırda mevcut geniş çaplı veri setlerini bir araya getirdik. Ayrıca farklı kaynaklar aracılığıyla demografik dağılım, en çok konuşulan diller, suçlar, enerji tüketimi ve emlak değerleri verilerine göre alanı inceledik.

Verilerin, Brooklyn’in en önemli sorun ve özelliklerine nasıl içgörü sağlayabileceğini düşünerek aşağıdaki düşünceler ortaya kondu: meskun ve ticaret yapılan bölgelerde kaosu ve titreşimliliği haritalandırmak için ses kalıplarının haritaya dökülmesi; farklı yurttaşlar üzerindeki etkileri anlayabilmek için farklı yüksekliklerde hava kalitesinin haritalandırılması; ticari ve kentsel planlama kapsamında yaya hareketliliğinin haritalandırılması; daha donanımlı politikalar ve çözümler benimsenmesi için sokaklara çöp atma ve kanun dışı çöp boşaltmanın haritalandırılması.

Saha gözlemlerinden yüz yüze görüşmelere veriler, Brooklyn sokaklarındaki çöp meselesinin giderek bir önceliğe dönüştüğünü gösterdi. Sokaklar, çoğunlukla kent sakinlerinden ve ticari işletmelerden kaynaklı yasa dışı çöp boşaltılmasının ve çöp atılmasının sıkıntısını çekiyor. Kent sakinlerinin elinde artık gereksinim duymadıkları şeyler bulunuyor, ticari işletmelerse çöplerinin doğru şekilde toplanması için ödemeleri gereken tutarı ödemekten kaçınıyor. Bu noktadan hareketle konu hakkında daha fazla araştırma yaptık ve aşağıdaki bilgilere ulaştık:

» Çöp, yerel bir sorundur ve yerel refah ile çevre üzerinde olumsuz etkisi vardır, bu etkiler arasında çöp toplama araçlarının neden olduğu trafik, emlak değerleri, sıhhi tesisat sorunları, kemirgenler ve benzeri sorunlar sayılabilir.   

» Sorunun çözümü davranış değişikliğiyle gerçekleşebilir ve bunun için de yeni sistem, hizmet ve politika önerileri gerekir.

» Yurttaşlık bilimi, katılımlı araştırma ve tasarım için mükemmel bir fırsattır.

» 2014 yılında, Brooklyn’in meskun alan olarak büyümesi 2004 yılından bu yana beklenenden 11 kat fazlaya ulaştı ancak bununla birlikte artan atıkla mücadele edecek, önceden yapılmış bir plan mevcut değil.

» OneNYC planının en büyük önceliklerinden biri geri dönüşüm ve kompost yapımını artırarak 2030’a kadar katı atık alanlarına gönderilen çöp miktarını sıfıra indirmeyi hedefleyen ZeroWaste (SıfırAtık) politikası.

Ardından, Gameplan Canvas’ı kullanarak projenin gelişim aşamalarının her birinde başarının ne olacağını anlamak için kapalı devre bir atölye düzenledik. İlk adımın, atık konusunda çalışan genç ve yenilikçi şirketlerin bir dökümünü yapmak ve ne gibi katma değerler sağladıklarını, kimi hedeflediklerini anlamak olacağına karar verdik. Buna paralel olarak sisteme nasıl katkıda bulunabileceklerini, en çok neyin ilgilerini çekeceğini ve hangi kriterlere göre seçilmeler gerektiğini anlayabilmek için atık, hareket ve veri bilimi alanlarında çalışan genç ve yenilikçi şirketlerle yüz yüze görüşmeler yapmaya başladık.

Halihazırda atık üzerine çalışan genç ve yenilikçi şirket ekosistemini haritalandırırken, kaldırım üzerine atık boşaltımı ya da çöp takibi üzerine çalışan hiçbir şirket olmadığını gördük –kentin bu temel sorunlarıyla ilgili kalıcı veri üretimi yoktu. Diğer yandan, donanım üzerine çalışan yenilikçi şirketlerin ise ürünlerinin kullanımına ya da bağlamına ilişkin ya çok az bilgisi vardı ya da hiç bilgisi yoktu. Dolayısıyla, donanım üreten yenilikçi şirketlerle içgörü paylaşımı ve kaldırımlardaki atık modellemesi yapacak New Lab City sensör kutularının kullanımı için açık bir fırsat saptandı. Ve yazılıma odaklanan genç ve yenilikçi şirketler sisteme dahil olurken, üretilen tüm veri setlerinden faydalanabilir ve konuya dahil olan tarafların tamamına anlamlı veri ve içgörü sağlayabilir.

Başlangıç aşamasından ileri aşamaya, çokulusludan New York merkezliye, toplam 16 şirketle görüştük. Şirketlerin neredeyse her biri, sistem tasarımının yalnızca genç ve yenilikçi şirketlere değil, aynı zamanda kente de katma değer sağlayacağı konusunda hemfikir oldu. Dört ana noktayla ilgilendiklerini belirttiler:

Ayrıca, genç ve yenilikçi şirketlerin sisteme katılım için sahip olması gereken ana kriterleri de belirledik.

Genç ve yenilikçi şirketlerin sahip olması gereken özellikler:

İlerleyen aylarda, veri, gizlilik ve güvenlik uzmanlarıyla kent paydaşları ile yapılacak görüşmeler, programın sonraki adımlarını belirlemeye yarayacak ve projeye dahil olan tüm aktörlere katma değer sağlayacak veri alışverişi için bir platform kurulmasına katkıda bulunacaktır.

Bu arada sensör kutusunun prototipi Superbright tarafından çalışılacak ve Brooklyn Navy Yard’da, yenilikçi şirket pilot uygulamaları ve ilk kontrol paneli prototipi için veri seti testi ile birlikte sunulacaktır.  

Bunun üzerine veri, yazılım odaklı yenilikçi şirketler ve kişiler arasında Şubat 2018’de veri görüntüleme olanakları ve veri pazarı olanaklarını görebilmek için düzenlenecek yarışmanın temelini oluşturacaktır. Donanım odaklı yenilikçi şirketler, Nisan ayından itibaren programa dahil olmaya çağrılacak, pilot ürünler yaz başında Downtown Brooklyn’e teslim edilmiş olması istenecektir.

2018 yılının sonunda, sivil katılım sağlamak için yüzü halka dönük bir yerleştirme gerçekleştirilecektir.  Şimdi, projeyi ilerletmek ve gerekli çabayı sarf ederek projenin gerçekleşmesini sağlamak New Lab’in sorumluluğudur.


Benzer Projeler