21. yüzyılda bireyleri girişimciliğe teşvik etmek için bir yüksek lisans programını nasıl birlikte tasarlayabiliriz?

ATÖLYE’de organizasyonlar ve eğitim kurumları arasındaki sınırların bulanıklaştığına inanıyoruz. Bilginin dört duvar arasına sıkıştırılamayacağı gibi disiplinlerin ve organizasyonların arasında yayılabilmesi için şeffaf ve akışkan olması gerekiyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi ile ortak bir çalışma sonucunda, üniversite ortamında hibrit öğrenmenin sınırlarını araştıran bir yüksek lisans programı olan LITE:’ı hayata geçirdik.

Proje Ekibi: Başak Aras, Ceylan Uşaki Erali, Deniz Yazıcıoğlu, Emre Erbirer, Engin Ayaz, Kerem Alper, Mert Çetinkaya

Proje Yöneticisi: Emre Erbirer

Komünite: Didem Toprak (Arayüz Tasarımı), Murathan Sırakaya (Animasyon)

Ağ: Mehmet Hazman (Yazılım)

Her şeyin birbirine bağlandığı ve hızla dijitalleştiği günümüzde, bilgi aktarımı, girişimcilik ekosisteminin başarısı için eşine rastlanmamış bir önem kazanıyor.  Öğrenme, inovasyon, teknoloji ve girişimciliği kapsayan bir yüksek lisans program olan LITE, öğrencilere sistematik düşünmeyi, yaratıcı fikirler geliştirmeyi ve fikirleri gerçeğe dönüştürmek için bunları bir araya getirmeyi öğreterek, katılımcılarını yenilikçi düşünme ve girişimcilik becerileri ile donatmayı amaçlıyor.  Programın ilk planlaması sırasında, ATÖLYE ve BİLGİ’den akademisyenler, tasarımcılar, idareciler ve stratejistler ile bir workshop gerçekleştirdik. Bu workshop’un odağında, Öğrenme Tasarımcımız Ceylan Uşaki Erali’nin kolaylaştırıcılığı ile programın stratejisi ve müfredatı yer aldı.

Günümüz dünyasında eğitimin rolü artık geleneksel yüksek öğretimin sınırları içerisine hapsedilemez. -Kerem Alper, Kurucu Ortak, ATÖLYE

Birinci dönem, dünya, toplum ve geleceğin trendleri ve zorluklarını kavramaya yönelik küresel duruma odaklanmak üzere tasarlandı. İkinci dönemde odak, organizasyonların anlaşılması ve dönüştürülmesi üzerine iken üçüncü dönemde, öğrencilerin, geleceğin değişim öncüleri hâline gelmeleri için kendilerini anlama noktasında kendilerini keşfetme yolculuğuna odaklanıyoruz.

Öğrenciler LITE ile teoriler temelinde ekonomik bakış açılarını kavrayacak ve fikirlerini gerçeğe dönüştürmek için sürdürülebilir fikirlerini etik biçimde yönetecekler. Program boyunca inovatif iş fırsatlarını tanımlayabilen potansiyel girişimciler, bugünün mevcut teknolojilerini girişimleri hâline getirme noktasında yollar arayacaklar. Girişim sürecinde fikirlerini geliştirecek ve yatırımcılara sunum yapmayı, bir şirket hâline gelmeyi öğrenecek ve reklam ve pazarlama teknikleri hakkında fikir sahibi olacaklar.

Programın kurumsal kimlik ve dijital tasarım süreçleri de ATÖLYE tarafından yapıldı. Kurumsal kimlik, mevcut yüksek lisans programları ve akademiden farklı olan bir marka yaratma amacı taşıyor. LITE’ın logosu üst üste konulmuş iki noktadan ilham alıyor. Bir noktalama işareti olarak “ iki nokta üst üste” bir açıklama veya bir listelemeyi işaret eder. Bu, aynı zamanda LITE’ın öğrencileri üzerinde yaratacağı etkiyi, sürekliliği ve yeniden tanımlamayı temsil ediyor. LITE ile öğrenciler, geleceğin girişimcileri hâline gelmek için kendilerini yeniden tanımlayacaklar.


Kurumsal Kimlik Galerisi

LITE internet sitesi, kurumsal kimlikten ilham alarak, güçlü ve keskin hatlı çizgiler kullanılan görsel bir dil ile tasarlandı. Genç profesyoneller ve yeni mezunlardan oluşan hedef kitleyi odağa alarak, kullanıcı deneyimi tasarımı akılda kalan, basit ancak programın içeriğine sadık bir genel bir tasarım dili ile programa olan ilgiyi uyandıran bir tasarım anlayışını yansıtıyor. İnternet sitesinin canlı stili ile uyumu korumak için kurumsal kimlikteki ana renkleri destekleyici renkler kullanıldı. Özel olarak tasarlanan hareketli ikonlar ise yüksek lisans programının görsel tasarımına olan yenilikçi yaklaşımı ortaya koyuyor.

Sürekli gelişen içerik şeması kapsamında, yüksek lisans programının internet sitesi yalnızca bilgilendirici bir sayfa hâline değil, aynı zamanda ziyaretçilerin teknoloji, girişimcilik ve tasarım konularında güncel bilgiler elde edebileceği bir platform haline dönüştürüldü. Bu anlamda LITE internet sitesi dijital çağa uygun renkler, animasyonlar ve görsellerin yaratıcı kombinasyonunu sergiliyor. Program, ilk öğrencilerini 2019 yılının başında alacak. Dersler hibrit bir öğrenme deneyimi için ATÖLYE’de ve İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul yerleşkesinde yapılacak.


Benzer Projeler