Disiplinlerarası araştırmaya teşvik eden özgün ekolojik bir yapıyı nasıl tasarlayabiliriz?

35 adet ikinci el konteyneri dönüştürerek yapılan 1000 m²’lik konteyner binası; biyoteknoloji, enerji, malzeme ve yazılım ile ilgili konularda AR-GE yapan yerel ve global firmalara ev sahipliği yapan bir teknopark yapısıdır. Stratejik olarak “hackerspace”, sergi salonu ve kafe gibi “katalizörler” ile tüm kullanıcılar arasında etkileşimin ve olası işbirliklerinin önünü açabilecek birimler programa dahil edilmiştir. 50.000 m²’lik bir araştırma kampüsünün ilk yapısı olan Konteyner Park; araştırma ofisleri, katalizörler, açık alanlar ve online iletişim platformları ile teknopark kampüsünün prototipi olarak tasarlanmıştır. İşleyişin ve üretme kültürünün ilk yapıyla oluşması ve geri kalan alana zamanla yayılması öngörülmüştür.

Proje Ekibi Batuhan Türker, Begüm Ural, Buşra Tunç, Engin Ayaz, Murathan Sırakaya, Nesile Yalçın, Nujen Acar

Proje Yöneticisi Nesile Yalçın

Komünite Yerçekim (Fotoğraf)

Antre Design (Uygulama Projesi), Gökhan Gürbüz (3B Görselleştirme), Methal Mühendislik (Statik), Parça Proje (Aydınlatma Danışmanlığı), Prota Mühendislik (Elektrik), steb (Saha Kontrolü), Venta Mühendislik (Mekanik)

Önce
Sonra

Projenin ihtiyacı; hızlı kiralanabilir bir alan elde edilmesi ve ofis ile laboratuvar birimlerinin gerektiğinde başka bir yere taşınabilir özellikte olmasıydı. Bu noktada, kolay inşa edilebilir yapı tipleri ve İzmir’in konumunun yarattığı fırsatlar araştırıldı.

Gerektiğinde mobil olabilecek birimler tasarlamak için proje arazisinin limana yakınlığı fırsata çevrildi ve 2. el konteynerleri eski bir binanın yıkımdan sonra kalan temelinin üzerine oturtma kararı verilerek masterplan üzerindeki arazi seçildi. Böylece bina kabuğunda yeni bir malzeme kullanılmadığı için karbon ayak izi minimize edildi.

Konteyner Park, Architizer A+ Awards 2016 kitabında yayınlandı.

İhtiyacı yeniden tanımlarken işveren ile birlikte süreci tasarladık. Konteyner Park ile birlikte masterplan içerisindeki diğer binalarla ilgili değerlendirme de yapıldı. Bu noktada işverenin ekibinde sürece dâhil olacak ve projeye katkı sağlayabilecek tüm paydaşlar ile bir araya gelindi. Süreç içinde Türkiye’nin önde gelen 8 teknoparkı ziyaret edildi. İdari personel ve araştırmacılar ile mülakatlar yapıldı. İhtiyaçlar ve teknoparkların pozitif ile negatif noktaları incelendi. Öğrenimler listesi oluşturularak tasarımda girdi olarak kullanıldı. Saha araştırmasının yanında ayrıca yurt dışındaki araştırma kampüslerinin dijital ve mekânsal donanımları incelendi.

Bütün bu araştırmaların sonunda ‘1000 m²’lik hızlı kiralanabilir bir alan nasıl yaratılır?’ sorusuna karşılık olarak ‘21. yüzyıl yetkinliklerini karşılayacak bir araştırma kampüsü nasıl olmalı?’ sorusuna cevap aramaya ve yol haritamızı buna göre çizmeye karar verdik. Konteyner Park ile birlikte alanda korunması kararını verdiğimiz diğer 3 bina ve 83.000 m²’lik iki masterplan tasarladık. 10 yıllık etaplama çalışmasını oluşturduk.

Koridor
Batı Cephesi

Proje kapsamında sistem tasarımı, mekânsal tasarım, masterplan tasarımı, kurumsal kimlik, multimedya ve mekânsal grafikler yapıldı ve saha kontrolleri gerçekleştirildi. Bu kapsamda mobilya tasarımı ve farklı mühendislikler ile ilgili de yardım alındı.

İlk tasarım aşamasında her 15 günde bir işverenle bir araya gelerek geri bildirim alındı. İstanbul ve İzmir’de konteynerden yapılmış küçük yapılar ziyaret edildi. Bu yapıların tasarım ve üretim ekipleriyle bir araya gelindi. Tecrübeli ekiplerden geri bildirim alındı.

Önce
Sonra

Bütçeyi aşağı çekmek ve inşaat süresini kısaltmak için Konteyner Park’ın 2 katlı birimlerinin sayısı azaltıldı. Konteynerler 2’li, 3’lü ve 4’lü modüllere dönüştürüldü. Proje arazisinin etrafındaki alanlarda ileride yapılması plânlanan binaların izleri göz önüne alınarak modüller arasına koridorlar açıldı. Böylece kampüs içindeki sirkülasyon aksları kuvvetlendirildi.

Konteyner Park, C3 Magazine'de

Proje ile daha paylaşımcı ve şeffaf bir araştırma ve üretim ortamı sağlanarak beklenmedik kesişimler oluşması hedefleniyor. Bu kesişimlerin uzun vadede farklı uzmanlık alanları arasında kurulmamış bağlar kurularak ses getirecek araştırma projelerini ortaya çıkarması bekleniyor.


Benzer Projeler