İş hayatını destekleyen ve müşteriyle daha güçlü bağlar kurmayı sağlayan bir mobil şubeyi nasıl tasarlayabiliriz?

ATÖLYE ekibi, TEB’in Kurumsal ve KOBİ segmentindeki müşterileri için müşteri odaklı bir strateji geliştirmek üzere TEB ile birlikte çalıştı. İlk aşamada, 4 ay süren bir saha araştırmasından elde edilen içgörüler ışığında stratejik bir yol haritası oluşturuldu. Bu yol haritasında, dijital bankacılık platformunun kullanıcı odağı ile baştan tasarlanması ve bu kapsamı takiben eklenmesi önerilen tamamlayıcı modüller planlandı. İkinci aşamada, ATÖLYE ve TEB ortak bir ekip oluşturarak 10 aylık dijital platform tasarımı projesi ile finans sektöründe örnek teşkil edecek bir mobil uygulama üzerine çalıştı.

Proje Ekibi: Ayşesu Çelik, Bengisu Ecem Yıldız, Carla Lemgruber, Ebru Boyacı, Engin Ayaz, Kerem Alper

Proje Yöneticisi: Güneş Sayın

Komünite: Chris Direduryan (Kullanıcı Deneyimi Tasarımcısı), Erdem Koç (Arayüz Tasarımcısı), Furkan Cengiz (Yazılım Danışmanı), Özgür Işık (Arayüz Tasarımcısı)

Ağ: Can Akat (Video), Can Gürbüz (İllüstrasyon), Özgür Önurme (Fotoğraf)

Ödüller:
Global SME Finance, Yılın En Yenilikçisi, Mansiyon Ödülü, 2020.
The Asian Banker, En İyi Mobil Bankacılık Uygulaması, 2020.
The Banker, Dijital Bankacılıkta İnovasyon Ödülü, 2020.
Best Business Awards, En İyi İnovasyon Ödülü, 2020.
Global Finance, En İyi İnovasyon Ödülü, 2020.
Global Business Excellence, En İyi Uygulama Ödülü, 2020.

10 ay boyunca 30’ar günlük çevik tasarım döngülerinde çalışırken, TEB ile ortak tasarım çalışmaları ve son kullanıcılarla da prototipler üzerinden yoğun kullanılabilirlik testleri yapıldı. Ortaya çıkan uygulama, hem fonksiyonel hem de görsel olarak çekici iken ortak üretilen müşteri odaklı tasarım için de bir örnek oluşturuldu. Çünkü tasarımların kullanıcı odağında kalırken TEB Teknoloji, Mevzuat ve ürün ekiplerinin beklentilerini karşılamasını amaçlıyor.

Keşfet ve Tanımla

Bir önceki araştırma projesinde genel olarak sahadan toplanan iyileştirme noktalarına ek olarak, her fonksiyon özelinde 5 kullanıcı görüşmesi yapıldı ve bu kullanıcıların ilgili fonksiyona dair iyileştirme fikirleri ve karşılanmayan ihtiyaçları keşfedildi. TEB’deki farklı ekiplerden mevcut işleyişteki iyileştirme noktaları ve dijital dönüşüm beklentilerine dair içgörüler toplandı.

Fikir Üret

Hem ilham verici bankacılık uygulamaları hem de örnek teşkil eden dijital deneyimler incelendi. TEB ve ATÖLYE ekipleri taslak çizimlerle çözümler üretti.

Kullanıcı deneyimi ekibi ile birlikte prototipler tasarlandı ve 100’ü aşkın kullanıcı ile yapılan saha testlerinde bu prototipler hakkında geri bildirimler alındı. Kullanıcı onayını alan prototipler, TEB’deki mevzuat, ürün ve teknoloji ekiplerinin geri bildirimleriyle son haline getirildi. Sanal prototipler sayesinde birlikte tasarlama, deneme ve test edip tekrar geliştirme süreci daha da etkili ve verimli tamamlandı.

Prototiple ve Test Et
Her ekran 100'ün üzerinde kullanıcı ile test edildi.
Teslim Et

Teslim edilecek tasarımların arayüz geliştirmesi ve animasyon tasarımları yapıldı. Gerek gördükçe animasyonlar da sahada test edildi. Çevik tasarım sayesinde henüz tasarımların tamamı bitmeden, TEB’in Bilgi Teknolojileri ekiplerinin yazılım sürecine başlaması sağlandı.

 

1000'i aşkın iyileştirme noktası tasarım prensiplerine dönüştürüldü.
Tasarım Sistemi ile eş zamanlı, sürdürülebilir tasarımlar üretildi

Revizyonların yaratacağı iş yükü önceden tespit edilerek bir tasarım sistemi oluşturuldu ve revizyonların tamamı kısa süre içinde tamamlandı. Ayrıca, oluşturulan bu tasarım sistemi, tasarımlar üzerinde hem eş zamanlı olarak hem de minimum hata payı ile çalışabilmeyi sağladı. Yine dijital araçlar sayesinde, iş akışlarının TEB ürün ekipleri tarafından anlık kontrolü sağlandı. 4. aydan itibaren tasarımlar yazılım ekibine çevik tasarım döngüleri ile teslim edilmeye başlandı. Bu ölçekteki bir proje için kısa sayılacak bir sürede, tam 10 ay içinde, bütün uygulamanın tasarımları tasarım odaklı düşünme döngüsünü tamamladı.


Benzer Projeler