Üniversite öğrencilerinin yeni bir eğitim modeli ile dönüşüm yolculuklarını nasıl tetikleyebiliriz?

Abdullah Gül Üniversitesi’nin farklı disiplin ve bölümlerinden gelen 15 yüksek başarılı öğrenci için yoğun proje-bazlı-öğrenme modüllerinin uygulandığı ve öncü bir eğitim modelinin geliştirildiği bir yaz okulu gerçekleştirildi. Projenin amacı; öğrencilere karmaşık problemlere yenilikçi ve sosyal fayda temelli fikirler geliştirebilmeleri için 21. yüzyıl yetkinliklerini kazandırmaktı. Program, Birleşmiş Milletler’in sürdürülebilir kalkınma için belirlenen Küresel Hedefler’inden “Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları” maddesine odaklanıyordu.

Proje Ekibi

Ayşesu Çelik, Bala Gürcan, Buğra Çelik, Ceylan Uşaki Erali, Duygu Kambur, Ebru Boyacı, Emre Erbirer, Engin Ayaz, Mertcan Avcı, Nesile Yalçın, Orhun Canca, Özge Aytan, Öykü Attila, Serdar Paktin

Proje Yöneticisi

Ceylan Uşaki Erali

Komünite

Bihter Çelik (Kentsel Müdahaleler), Kağan Yaldızkaya (UX Geribildirim), Ömer Hacıömeroğlu (Koç)

Ayça İnce (Kentsel Ekoloji), Burçin Çevik (Katılımcı Tasarım),Can Akat (Video & Fotoğraf), Faruk Göksu (Şehircilik), Kutlukhan Perker (İllüstrasyon), Sinan Logie (Kentsel Politikalar)

Günümüz karmaşık problemlerine yenilikçi çözüm önerileri getirebilmek ve bunları hızlıca hayata geçirebilmek için öğrencilerin çeşitli teknik ve sosyal becerileri edinmeleri gerekir. Yaz Okulu’nda sunulan bilgi ve deneyim sonunda öğrencilerin proaktif birer dönüşüm elçisi olması hedeflenmiştir.

 

Öğrencilerle paylaşılan genel vizyon doğrultusunda insan odaklı, toplumsal faydayı önemseyen, yaratıcı düşünmeye inanan ve dönüşüm yaratacak bireylerin oluşması amaçlanmaktadır.

Öğrenciler, program kapsamında tasarım odaklı düşünme, görsel düşünme, ürün-servis-sistem tasarımı, sosyal girişimcilik, katılımcı tasarım gibi alanlarda, uzmanlardan eğitimler aldılar; takım çalışmasını, proje yönetimini ve yaratıcı sunum tekniklerini öğrendiler; saha çalışması ve kullanıcı görüşmesi yapmayı deneyimlediler.

Tasarım Odaklı Düşünme, Yalın İş Geliştirme, U Theory, Liberating Structures ve Kaospilot yaklaşımı öğrenme modellerinin yenilikçi bir biçimde bir araya getirmek için tekniklerle ilgili araştırma yapıldı. İlham verici konuşmacılar, platformlar ve örnekler araştırıldı ve “Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları” kapsamında temel kaynaklar paylaşıldı.

Temayı kavrayabilmeleri, ilgili çalışmalardan ve uzmanlardan ilham alabilmeleri için çeşitli platformlara ziyaretler yapıldı. İlgili uzmanlar bilgi ve deneyimlerini paylaştılar, iyi örneklerle öğrencilerin zihinlerini açtılar. Tema üzerine daha derinleşmek ve bir alanına özelleşmek amacıyla öğrencilerden hem literatür araştırması yapmaları hem de çeşitli tasarım araştırması tekniklerini kullanarak veri toplamaları istendi.

Farklı kaynaklardan elde edilen bilgi ve veriler anlamlandırılarak çözüm önerileri geliştirildi. Bu fikir geliştirme süreci hızlı prototipleme üzerine temelleniyordu. Bu sayede öğrenciler, zihinlerindeki proje fikirlerini hızlıca prototipleyerek sahada test etme imkânı buldular. Bu döngüsel prototipleme süreci sonunda vardıkları konsept fikirlerini yaratıcı bir şekilde sunmak için yaratıcı sunum teknik ve yöntemlerini araştırdılar ve denediler. Süreç boyunca öğrenciler, hem yürütücü ekip tarafından hem de ATÖLYE komünitesinden geri bildirimler alarak ürün ya da servislerini geliştirmeye devam ettiler.


Benzer Projeler