21. yüzyılın sosyal etki platformunu nasıl kurabiliriz?

imece, disiplinlerarası bir komüniteyi bir araya getiren, varolan sosyal ve çevresel sorunlara sürdürülebilir çözümler üretmeye teşvik eden ve kolektif kapasiteyi artırarak girişimcilere destek sağlayan sosyal bir platformdur.

Proje Ekibi
Ahmet Alpat, Atılım Şahin, Aylin Durmaz, Ayşesu Çelik, Bala Gürcan, Ceylan Uşaki Erali, Dara Kılıçoğlu, Ebru Boyacı, Emre Erbirer, Engin Ayaz, Mert Çetinkaya, Mertcan Avcı, Murathan Sırakaya, Nazlı Cangönül, Nesile Yalçın, Özge Aytan, Serdar Paktin, Şevval Ceylan, Tolga Dizmen, Ufuk Barış Mutlu

Proje Yöneticisi
Kerem Alper

Komünite
Bigumigu (İçerik Sağlayıcı), Erdinç Akkaya (Yazılım), Gülin Ölçer (Koç), Ömer Hacıömeroğlu (Sunum Akış Tasarımı)

imece Ekibi
Buğra Çelik, Duygu Kambur, Fırat Okucu, Öykü Attila, Seda Karaca, Tuğçe Akbulut, Uğur Orak, Zeynep Çelik

Sosyal inovasyon ve sosyal girişimcilik kavramları, tüm dünyada karşılaşılan ekolojik, ekonomik ve sosyal sorunların üstesinden gelmek için küresel çapta giderek daha önemli hale geliyor. Hükümetlerin, kamu sektörünün, akademinin ve STK’ların bu sorunları kendi başlarına çözecek kapasitede olmadıkları artık aşikar. Bu kurumlar, çok disiplinli ve işbirlikçi bir yaklaşıma ihtiyaç duyuyorlar. Bununla birlikte, kâr amacı güden şirketlerin beklentileri de günümüzde hızla değişiyor. Kısa bir süre önce, Ocak 2018’de, dünyanın en büyük varlık yönetimi fonu olan Blackrock’un CEO’su Larry Fink, “Uzun vadede başarılı olmak için şirketlerin sadece finansal performans sunmaları değil, aynı zamanda topluma nasıl olumlu bir katkıda bulunduklarını da göstermeleri gerekecek.” açıklamasında bulundu.

Türkiye’de ve onu çevreleyen bölgede eğitime erişim, cinsiyet eşitliği, erişilebilirlik, çevresel sürdürülebilirlik, yerlerinden edilmiş nüfus ve göç, birkaçı olmak üzere gözle görülebilir sorunlar var. Bu geniş çaplı sorunlar, çevresel ve ekonomik zorluklar konusunda tutkulu olan ve girişimciliği bu sorunların etki potansiyelini ölçeklendirmek için bir yol olarak gören sosyal girişimcilere fırsatlar sunuyor.

Ancak, şimdiye dek eksik olan, sosyal etki etrafında bir komüniteyi bir araya getiren, sektörler ve paydaş grupları arasında iş birliklerini mümkün kılan, yerel ihtiyaca yönelik içerikler üreten, yetenek kapasitesini geliştiren ve sosyal etki girişimcilerinin gelişimini sağlayan bütünsel bir ekosistem yaklaşımıydı.

imece; bu temellere dayanan bir sosyal inovasyon platformudur.

Türkiye’nin lider sosyal inovasyon platformu imece‘yi inşa etmek için, Türkiye’nin lider holdinglerinden biri olan Zorlu Holding ve lider stratejik sürdürülebilirlik danışmanlığı şirketi S360 ile işbirliği yaptık.

 

imece, ATÖLYE’nin değerleri ve çok disiplinli DNA’sı ile mükemmel bir uyum içerisinde. imece’nin Mart 2016’da gerçekleşen tasarım ve geliştirme etkinliğinden bugüne dek, ekip ve komünite üyeleri platformun başarılı başlangıcına katkıda bulunmuştur. Strateji, tasarım araştırması, markalaşma, hizmet tasarımı, UX, UI, kodlama, iletişim, komünite oluşturma, öğrenme tasarımı, operasyonlar, mekânsal tasarım, başlangıç ​​inkübasyonu, iş geliştirme, ürün tasarımı, donanım tasarımı, imalat, hızlı prototip oluşturma, takım oluşturma gibi kapsamlar  şu ana kadar bu yolculuğun parçası oldu.

imece’nin tasarlanması, geliştirilmesi ve uygulanması süreci; akademi, STK’lar, kamu ve özel sektör gibi çeşitli alanlardan gelen ve OpenIDEO, Stanford d.school, B Lab ve frogDesign gibi uluslararası işbirlikçilerden oluşan çeşitli paydaşlarla ortak tasarlanarak yürütülmüştür.

 

Kendimize şu soruyu sorduk: “Bu güzel ve eşsiz kelimeyi, bugünün sosyal girişimcilik ekosistemi, yeni problem çözme yöntemleri ve artan multidisipliner işbirliği ihtiyacı bağlamında nasıl yeniden ele alabiliriz?” Bu sorudan, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri‘nde belirtildiği gibi sürdürülebilir, yenilikçi ve etki odaklı projeler oluşturmak ve sosyal, çevresel ve ekonomik sorunlarla başa çıkmak için çok disiplinli bir komüniteyi bir araya getiren sosyal inovasyon platformu imece ortaya çıktı. imece’nin çalışmaları; “Kuluçka Programı”, “Komünite Geliştirme” ve” Kapasite Geliştirme” olmak üzere 3 konuya yoğunlaşıyor.

“imece” sözcüğü, “bir sorunu çözmek için kaynaklarını bir araya getiren bir topluluk” anlamına geliyor.

imece’nin ön-kuluçka ve kuluçka süreçlerini kapsayan 7 aylık Sosyal Girişimci Destek Programı, ekiplerin insan-odaklı tasarım ve Yalın İş Kanvası’nı öğrenip uyguladıkları, kazanan 3 takımın 120.000 TL’lik hibe ve 300 saatten fazla mentorluk, çalışma alanı, eğitim, ekosisteme erişim ve yatırımcı ilişkileri içeren sürekli kuluçka desteği aldığı “Ön Kuluçka ve Kuluçka Programı”dır.

imece’nin “Komünite Geliştirme” faaliyetleri arasında, sosyal inovasyon konusu etrafında düzenlenen aylık bir etkinlik serisi olan imece Talks, üç ayda bir düzenlenen kurumsal sosyal girişimcilik serisi imece Roundtables, Stanford Üniversitesi iş birliği ile kurulan Üniversite İnovasyon Bursları Programı ve Social Innovation Hub (SIX) kapsamında bir merkez olarak bulunuyor.

imece’nin “Kapasite Geliştirme” faaliyetleri, küresel sorunlar için sektörler arası çözümlere odaklanan ödüllü bir dergi ve web sitesi olan Stanford Social Innovation Review‘un (SSIR) yerel ortağı olmayı barındırıyor.Tüm bu etmenler ile imece, ölçeklenebilir gelir modelleriyle sürdürülebilir sosyal  girişimler yaratmayı, toplum içinde farkındalık sağlamayı, kapasite gelişimini sürdürmeyi ve nihayetinde sosyal girişimciliği ve inovasyonu birleştiren bir platform olmayı hedefliyor.

imece’nin ATÖLYE tarafından hazırlanan marka tasarımında, özellikle basit ve sade bir tipografiden yola çıkılan ve imece’nin mottosundaki kelimelere referans veren bir yaklaşım geliştirildi. imece kelimesinin yereldeki net ve basit karşılığı kelimin temiz fakat akılda kalıcı bir tipografi odağa alındığı bir logoya dönüşmesini sağladı. imece’nin “i” harfindeki kesik ile bu harfin platformun odağına aldığı “insan”a bir gönderme yapması hedeflendi.

imece’nin ATÖLYE tarafından yürütülen dijital tasarım sürecinde ise, bütüncül ve kapsayıcı yaklaşımı temel alan bir tasarım dili oluşturuldu. Site, bilgi kaynağı olmanın yanı sıra güncellenen içeriğinde takip edilebileceği bir platform olarak tasarlandı. Renkler ve tipografinin birbirini beslediği tasarım yaklaşımında, ayrıca sitedeki güncel tüm içeriğin platformun sosyal medya sayfalarından aktığı bir sistem geliştirilerek platformun ana hedeflerinden biri olan “komünite oluşturma” üzerinde duruldu.


Benzer Projeler