Yaratıcı yetkinlikler ve yeni yaratıcı roller geliştirerek Birleşik Arap Emirlikleri bakanlıklarında insan odaklı tasarımın ve yaratıcı liderliğin gücünü nasıl açığa çıkarabiliriz?

ATÖLYE, 2019 yılında kyu Collective üyeleri IDEO ve Palmwood‘la birlikte Birleşik Arap Emirlikleri bakanlıkları için dönüşümsel bir öğrenim süreci tasarımını kapsayan “Design Gov” projesini üstlendi. Ülkenin daha insan odaklı bir yaklaşıma geçme hedefini destekleyen bu proje, bakanlık çalışanlarının düşünme ve çalışma biçimlerini yaratıcı düşünce yapıları ve becerilerle şekillendirerek onların hizmet verdikleri kişilerle birlikte yeni çözümler tasarlamalarını ve hayata geçirmelerini sağlıyor.

Proje Ekibi
Aslı Sevinç Daver, Kerem Alper, Nazlı Cangönül, Onat Vural

Proje Yöneticisi
Mert Çetinkaya

Komünite
Özgür Önurme (videografi), Murathan Sırakaya (video düzenleme), Mischief Makers (kolaylaştırıcılık), DSIL (öğrenme tasarımı, kolaylaştırıcılık)

Proje partnerleri
IDEO, Palmwood

Tasarım alanında bir kültürel hareket

Design Gov projesinin hedefi, geleceğin yaratıcı liderlerine insan odaklı tasarım düşünce yapıları ve becerileri kazandırarak BAE bakanlıklarına radikal bir yaratıcılık getirmekti. BAE hükûmeti, Chief Design Officer (Tasarımdan Sorumlu Baş Yönetici) ve Civil Designer (Sivil Tasarımcı) gibi iki yeni pozisyon oluşturarak kendini tasarımcılardan oluşan bir topluma dönüştürüyor. Dönüşümsel öğrenme deneyimleri tasarlarken ve hayata geçirirken bize yol gösteren prensipler; deneyimsel öğrenme, yansıtıcı düşünme (reflective processing) ve bağımsız/serbest kolaylaştırıcılık (emergent facilitation) oldu. İnsan odaklı tasarım düşünce yapıları ve becerileri; öğrenme hedeflerimizi, istenen sonuçları, özelleştirilmiş müfredat ve deneyim tasarımımızı şekillendirdi.

Bir pratisyenler/uygulamacılar topluluğunun tasarım liderlerine dönüşümü: 17 haftalık bir öğrenme deneyimi sunan Learn & Design programı; BAE bakanlıklarında görev alan, kapsayıcı ve uzun süreli etki oluşturmaya kendini adamış geleceğin 35 yaratıcı liderine odaklandı. Yerel zorlukları insan odaklı tasarım anlayışıyla ele alarak tasarım pratisyenlerinden/uygulamacılarından oluşan, iş birlikçi bir topluluk oluşturduk.

ATÖLYE, bakanlıklarla birlikte yürütülen 10 aylık ortak tasarım serüveninde, devlet kuruluşlarında görev alan ve değişim öncüsü olma konusunda yüksek potansiyel taşıyan kişiler için dönüşümsel öğrenme deneyimleri tasarladı ve uyguladı. Program, daha önce bir ülkenin devletinde görülmemiş olan “Chief Design Officers” (Tasarımdan Sorumlu Baş Yönetici) (CDO) unvanıyla görev alacak kişilerin yaratıcı potansiyelini ortaya çıkarmayı hedefledi.

Program kapsamında bugüne kadar kendi kurumlarında ve topluluklarında kapsayıcı ve uzun süreli etki oluşturmaya kendini adamış 35 CDO’ya eğitim verildi. Program; empati, ortak çalışma, yaratıcı özgüven, büyüme ve sorumluluk gibi köklü dönüştürücü etkisi olan devlet süreçlerinde katılımcıları keşfetme, aktif olarak rol alma ve sürekli olarak yansıtma (reflecting) yapmaya teşvik etti. Katılımcılar ise öğrendiklerini yerel problemlere—özellikle de dezavantajlı toplulukları ilgilendiren problemlere—uyarladı. Bu radikal iş birlikçi yaklaşım hükûmete ayrıca deneyimsel öğrenme, yansıtıcı düşünme ve bağımsız/serbest kolaylaştırıcılık (emergent facilitation) prensipleri etrafında birleşen tasarım pratisyenleri/uygulamacıları kazandırdı.

Radikal iş birliğine paralel bir örnek olarak, kyu Collective bünyesindeki ATÖLYE’yi özel kılan değer, ATÖLYE’nin yerel ve uluslararası komünitesini harekete geçirmesiyle ortaya çıktı. Geleneksel bir danışmanlık firmasının görevlendirilemeyeceği ölçekte iş yapan ATÖLYE; aralarında koç/eğitmenler, kolaylaştırıcılar, öğrenme tasarımcıları ve video grafikerler de bulunan çokdisiplinli bir ekip oluşturdu.

“BAE hükûmetinin uzun süreli girişimlerinden biri olan bu proje, insan odaklı tasarım düşünce yapılarını ve becerilerini devlet içerisinde yaygınlaştırarak departmanlar arası iş birliğini ve farklı perspektifleri içeren ekosistemler ve bağlantılar kurmayı amaçlıyor. Bir ülkenin odağına insan odaklı tasarımı alarak geleceğini tasarlama sürecinin bir parçası olduğumuz için mutluyuz.”


Benzer Projeler