Potansiyeli yüksek Akbank çalışanlarını organizasyon içerisinde müşteri merkezli bir hareket başlatma konusunda nasıl güçlendirebiliriz?

Akbank Tasarım Odaklı Düşünme Laboratuvarı (Akbank Design Thinking Lab), Akbank ekiplerini organizasyon boyutunda müşteri merkezli bir dönüşümü başlatmak konusunda nasıl güçlendirebileceğimiz gibi önemli bir soru etrafında şekillenmiş, deneyimsel bir öğrenme yolculuğudur.

Bu proje, Akbank’ın potansiyeli yüksek yeteneklerini iyi tasarlanmış ve bütünsel müşteri deneyimlerine olanak tanıyan bireylere dönüştürmeyi hedefliyor. Bununla birlikte, farklı departmanlarda görev alan orta düzeyli yöneticiler arası ilişkileri teşvik ederek organizasyon içinde müşteri merkezli bir değişim hareketine öncülük etmelerini de amaçlıyor.

Proje Ekibi
Ayşesu Çelik, Barbaros Kaptanoğlu, Ceylan Uşaki Erali, Deniz Dönmez, Engin Ayaz, Kerem Alper, Onat Vural

Proje Yöneticisi
Mert Çetinkaya

Komünite
Halit Soysal (kolaylaştırıcılık), Özgür Önurme (videografi)

Bankacılık sektörü günümüzde karmaşık ve birbirine bağlı zorluklarla yüzleşiyor. Yeni finansal araçlar veya bankacılık ürünleri geliştirmek yerine artık iyi tasarlanmış ve bütünsel deneyimlerin müşterilere uyarlanmasına odaklanılıyor. Geçmişin “ürün ekonomisi” yerini “deneyim ekonomisine” bırakıyor. Bu, geri dönüşü olmayan bir durum.

Akbank Tasarım Odaklı Düşünme Laboratuvarı, bir buçuk yıllık süreçte Türkiye’nin önde gelen bankasından 100 değişim öncüsünü eğiterek organizasyon çapında insan merkezli bir dönüşüm sağladı. Çalışanlar, katıldıkları 14 haftalık dönüşümsel öğrenme yolculuğunda empati ve deneysellik düşünce yapılarını benimsedi ve tasarım odaklı düşünme metodolojisini uygulama fırsatı buldu.

Programa katılan ilk 100 kişinin 12’si, süreç sonrasında eğitmen olarak Akbank’ın Tasarım Odaklı Düşünme Laboratuvarı projesini kendi bünyesinde ve sürdürülebilir bir şekilde devam ettirmesini sağladı. Program katılımcıları öğrenimlerini uygulamaya geçirerek Akbank için çeşitli yeni ürünler ve hizmet projeleri geliştirdi -bu da projenin gerçek gücünü ortaya çıkardı.

"Eğitmeni Eğitme" Oturumları

Proje kapsamında, belirli Akbank çalışanlarını güçlendirerek onları tasarım odaklı düşünme kolaylaştırıcıları ve eğitmenlerine dönüştürmek amacıyla tasarlanan iki günlük eğitim oturumları da yer aldı. Tasarm Odaklı Düşünme Laboratuvarı’nın en az bir dönemini tamamlayan çalışanların katılabildiği bu eğitimin amacı, çalışanların “tasarım odaklı düşünme eğitmeni” rozetlerini almaya hak kazanmalarıydı. Teori ve pratiği birleştiren bu interaktif eğitim sonunda çalışanlar, günlük hayatlarında veya gelecekteki tasarım odaklı düşünme laboratuvarlarında kullanabilecekleri kaynaklar elde ettiler.

 

Ekibimiz, bu programı tasarlarken küresel ve yerel ölçütleri analiz etmenin yanı sıra tasarım odaklı düşünmenin kurumsal DNA’ya dahil edilmesi konusunda çeşitli ulusal ve uluslararası organizasyonlarla yaptığımız çalışmalar sonucu edindiğimiz öğrenimlerden de faydalandı. Akbank DT Lab projesi kapsamında titizlikle seçilerek bir araya getirilen çokdisiplinli ve çapraz fonksiyonel ekipler, kullanıcı merkezli bir tasarım yaklaşımı gerektiren ve departmanlar arası iş birliğinin yararlı olabileceği projeler üzerinde çalıştı. Katılımcılar, DT Lab’i tamamladıktan sonra tasarım odaklı düşünme pratisyenlerine/uygulayıcılarına, eğitmenlerine ve kimi zaman da kolaylaştırıcılarına dönüştü.

Ekiplerden her biri, şirket yönetimi tarafından belirlenen stratejik bir tasarım projesiyle görevlendirildi. Bu beş ekip, 14 hafta boyunca insan merkezli tasarım yaklaşımını uygulayarak organizasyonlarının o süreçte yüzleştiği karmaşık problemleri ele aldı ve bu problemleri çözebilmek için gerekli yöntemleri içselleştirdi.

Katılımcılar, tasarım odaklı düşünme metodolojisini öğrenmek ve uygulamakla kalmayıp iş birliği yapma, belirsizlikle mücadele etme ve hipotezlerini hızlıca test etme becerilerini güçlendirecek doğru düşünce yapılarını da benimsediler ve böylece gerçek anlamıyla tasarımcılar olma yolunda büyük bir adım attılar.


Benzer Projeler