Uzun vadeli değer yaratan projeler üretiyoruz.

ATÖLYE, karmaşık problemlere disiplinlerötesi, bütüncül ve yenilikçi yaklaşımlar geliştirir. Bu süreçte farklı kişi ve ağlardan beslenir, yeni ağlar kurar. Bu ağların etrafındaki deneyimleri geliştirir ve bu deneyimleri odağına alarak yaratmaya ve üretmeye teşvik eder. Hayata geçen projeler, farklı disiplinlere ve fikirlere alan açar.

Tüm Örnek Projeler
Filtre
Tür
Tümü

Girişim

Müşteri

Kategori
Tümü

Strateji

Araştırma

Öğrenme Deneyimleri

Sistem Tasarımı

Tasarım

Dijital Tasarım

Mimari Tasarım

Ürün Tasarımı

İletişim

İçgörü

Komünite Oluşturma

Multimedya

Kapat
Uygula

Proje Ortakları
Sonuç Bulunamadı