KULLANIM KOŞULLARI VE GİZLİLİK POLİTİKASI

                                                                                                                                                                                                                                                                            Yürürlük Tarihi: 03/07/2017 KULLANIM KOŞULLARI Atölye Bomonti Organizasyon Danışmanlık Üretim Sanayi ve Tic. A.Ş. (“ATÖLYE”) kendisine ait http://www.atolye.io  adresli web sitesinin (“Websitesi” veya “Site”) ziyaret edilmesi sırasında ziyaretçilerinin Site’nin kullanım koşulları hakkında bilgi sahibi olmasına ve ayrıca kişisel verilerinin gizliliğine önem göstermektedir. İşbu Kullanım Koşulları, Websitesi’ne erişim sağlayan ve sitede sağlanan hizmetleri kullanan tüm ziyaretçilere sitenin kullanım koşulları hakkında bilgi vermek ve ayrıca 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında ATÖLYE’nin sağladığı ve işlediği veriler özelinde gizlilik politikasını nasıl uyguladığı hakkında bilgi vermek amacıyla düzenlenmiştir.  Site’ye erişim sağlayan ziyaretçiler aşağıda yer alan Kullanım Koşulları’nı kabul etmiş sayılır. Kullanım Koşulları:

 1. ATÖLYE, Site’nin ve Site’de yer alan her türlü bilgi, görsel, materyal, doküman, tasarım vb.  (“Site İçeriği”) içeriğin sahibidir. ATÖLYE, Site İçeriği’ni istediği şekilde belirleyebilir ve istediği zaman güncelleyebilir, serbestçe değiştirebilir, kaldırabilir, Site’ye erişimi sonlandırabilir.
 1. Kullanıcı Site’yi ve Site’de yer alan içerikleri; kişisel kullanım ve bilgi edinmek amacıyla görüntüleyebilir. Bunun dışında yapılan tüm erişim ve eylemler hukuka aykırı kabul edilir. Kullanıcı, Site ziyaretinde Türkiye Cumhuriyeti yasal mevzuatına uygun davranmayı, 3. kişilerin yasal haklarını ihlal etmemeyi kabul beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, Site’ye erişim ve Site içeriğinden yararlanma kapsamında gerçekleştirdiği her işlem ve eylemin hukuki, idari ve cezai sorumluluğunun tamamen ve münhasıran kendisine ait olduğunu, hukuka aykırı olarak gerçekleştirilen faaliyetlerden dolayı üçüncü şahısların ATÖLYE’nin hiçbir şekilde sorumluluğu bulunmadığını, böyle bir durumda ATÖLYE’nin uğradığı ve/veya uğrayacağı zararları karşılayacağını peşinen kabul eder.
 1. Site’nin tasarımı dahil Site’de yer alan her türlü yazı, bilgi, yorum, görüş, haber, içerik, görsel, fotoğraf, video, görüntü, tasarım, resim, marka, logo, şekil, grafik, illüstrasyon ve Site veritabanı eser niteliğindedir (“Eser”) ve ATÖLYE ve/veya üçüncü kişilere aittir. Söz konusu Eser’lerin fikri ve sınai mülkiyet hakları sair mevzuat kapsamında koruma altındadır. Kullanıcı yalnızca Site’yi kullanım olanağına sahiptir, fikri ve sınai mülkiyet haklarına istinaden hiçbir hak ve yetki sağlamamaktadır. Kullanıcı, ATÖLYE’nin ve/veya Site’de yer alan Eser/icra/yapım/tasarım/marka/patent sahibinin yazılı açık onayı olmadan hiçbir Eser’i veya buna ilişkin bir hususu kopyalayamaz, çoğaltamaz, çevirisini yapamaz, indiremez, yükleyemez, referans göstermeden kullanamaz, işleyemez, uyarlayamaz, yayma, yayın, kamuya iletme, temsil ve diğer her türlü kullanım ve müdahalede bulunamaz, kişisel ve olağan/meşru yararlanmayı aşan hiçbir kullanıma ve faydalanmaya ve/veya haksız rekabete konu edemez, atıf yapmadan kullanamaz, sergileyemez, değiştiremez, uyarlayamaz ya da tercüme edemez. Kullanıcı, ayrıca Site’nin içeriği ve içerikte yer alan bilgileri temsil eden sayılara ve/veya kodlara müdahale edemez; bunları kaldıramaz, değiştiremez; tersine mühendislik yapamaz. Kullanıcı’nın herhangi bir fikri mülkiyet hakları ihlalinde bulunması halinde bu ihlalin yalnızca ATÖLYE’nin değil diğer Eser sahibi/icracı/yapımcı/tasarımcı gibi Eser ve hak sahiplerinin haklarının da ağır şekilde ihlali anlamına geleceğini ve ATÖLYE ve diğer Eser/hak sahiplerine karşı hukuki ve cezai sorumluluk doğuracağını kabul eder.
 1. Kullanıcı, kimliğini deşifre eden kişisel verilerini/bilgilerini vermek zorunda kalmaksızın Site’yi ziyaret edebilir; ancak Kullanıcı’nın isteği üzerine ATÖLYE ile yazışma yapılması veya bültene üye olunması gibi ilgili mevzuat uyarınca veya yasal hakların kullanılması gibi gereklilik durumlarında kişisel verileriniz talep edilebilecek ve saklanabilecektir. Kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında ne şekilde sağlandığı, muhafaza edildiği ve kullanıldığı hususlarına dair açıklamalar Gizlilik Politikası başlığı altında detaylıca anlatılmaktadır.
 1. Site’de yer alan bilgilerin/içeriğin doğruluğu ve/veya yeterliliği ve/veya güncelliği ATÖLYE tarafından garanti edilmemektedir. Kullanıcı, bu bilgileri kullanırken bu hususu göz önünde tutarak kendisi için gerekli araştırma ve doğrulamayı bizzat sağlayacağını kabul eder.
 1. Kullanıcı, Site’deki içeriklerin kullanımından veya bu içeriklere dayalı olarak almış olduğu kararlar ve sonuçlardan tamamen kendi sorumludur ve hiçbir koşulda ATÖLYE’yi sorumlu tutmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, Site’nin kullanımını engelleyecek, yavaşlatacak, zorlaştıracak virüs vb. unsur içeren hiç bir tür bilgi, yazılım vb. kullanmamakla, Site’ye doğrudan veya dolaylı herhangi bir yolla müdahalede bulunmaktan kaçınmakla yükümlü olduğunu kabul eder.
 1. Kullanıcı, Site üzerinde bir başka web sitesine veya içeriğe erişim imkanı tanıyan linkler bulunabileceğini, bunların kontrolünün veya doğruluğunun veya yeterliliğinin ATÖLYE ile ilgisi olmadığını ve ATÖLYE’nin bu sitelerin güvenliğini ve/veya içerdiği bilgilerin doğruluğunu garanti etmediğini ve bu sitelerde yer alan içeriklerden, ürün ve hizmetlerden ve gizlilik politikasından dolayı herhangi bir taahhüt ve sorumluluğu bulunmadığını kabul eder.
 1. Kullanıcı, Site’nin elektronik satış platformu olmadığını, Site’den bağlantı yoluyla erişeceği bilgilendirme, tanıtım, reklam, kampanya, satış vb. ile ilgili olarak sorumluluğun bunu sağlayan ilgili tarafa ait olduğunu ve üçüncü kişilere ait web sitelerinden yararlandığı ürün ve hizmetler için, başta tüketici mevzuatından doğan haklar da dahil olmak üzere, her türlü talebin tek muhatabının ilgili üçüncü kişiler olduğunu, bu kapsamda ATÖLYE’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını ve ATÖLYE’nin bu kişilerin temsilcisi, vekili olmadığını veya bu kişiler adına işlem yapan konumunda bulunmadığını kabul eder.
 1. Kullanıcı, Site yayınının veya Site’ye erişimin kesilmesi, aksaması, yavaşlaması, Site’ye ulaşılamaması vb. Site’ye ilişkin her türlü kararın ATÖLYE tarafından serbestçe verilebileceğini ve buna ilişkin ATÖLYE’nin sorumluluğuna ve tazmin yükümlülüğüne başvurmayacağını; zarar ziyan talebinde bulunmayacağını kabul eder.
 1. Kullanıcı, ATÖLYE markasının veya Site’ye ait Eser niteliğindeki içeriklerin bir başka web sitesinde herhangi bir şekilde yer almasından veya Site’ye üçüncü kişiler veya ziyaretçiler tarafından yapılabilecek herhangi bir içerik yüklemesinden dolayı elde edilecek bilgilerin kullanımından veya internetin genel uygulamalar çerçevesinde kullanımı dolayısıyla sorumluluk doğurmayan herhangi bir içeriğin kullanılmasından ATÖLYE’nin veya çalışanlarının, yöneticilerinin, yetkilendirdikleri kişi veya kuruluşlarının, hukuki veya cezai hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul eder. Kullanıcı, Site’nin Kullanım Koşullarını okumaması veya okumasına rağmen bu kuralları ihlal etmesi sebebiyle uğrayacağı maddi veya manevi, menfi veya müspet ve olası herhangi bir zarardan veya masraftan; ATÖLYE, iş ortakları veya bunların çalışanları, yöneticileri, yetkilendirdikleri kişi veya kuruluşlarının, hukuki veya cezai hiçbir şekilde sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 1. Kullanıcı’nın işbu Kullanım Koşullarını herhangi bir şekilde ihlaliniz ve sair herhangi bir şekilde Site’nin işleyişini engelleyebilecek davranışlarda bulunması, Site’ye orantısız yük getirmesi, üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunması durumunda Kullanıcı’nın Site’yi kullanımı geçici veya daimi olarak durdurulabilir ve Kullanıcı hakkınızda yasal yollara başvurulabilir. Kullanıcı bu durumda ATÖLYE’den hiçbir zarar ziyan ve tazmin talebinde bulunamayacağını peşinen kabul eder.
 1. Kullanıcı, Site’yi ziyaretinde ve Site ile ilgili tüm hareketlerinde, dürüstlük ilkesi çerçevesinde Kullanım Koşulları’na ve tüm yasal düzenlemelere uyacağını; aksi halde adli, idari ve cezai her türlü yükümlülüğün yalnız kendinize ait olacağını peşinen kabul eder.
 1. Kullanıcı, burada yer alan hususlarla ilgili olarak herhangi bir uyuşmazlık halinde, uyuşmazlığın çözümünde Türk Hukuku’nun uygulanacağını ve İstanbul Çağlayan Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili olduğunu, Site’de yer alan içeriklerin ve ATÖLYE’ye ait tüm elektronik ortam ve bilgisayar kayıtlarının HMK madde 193 uyarınca kesin delil sayılacağını gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

GİZLİLİK POLİTİKASI

ATÖLYE, Site aracılığı ile kendisiyle iletişime geçen ziyaretçilerinin kişisel ve kişisel olmayan verilerinin korunmasına ve bu bilgilerin gizliliğine özen gösterir. İşbu Gizlilik Politikası, Site’mizi ziyaret etmeyi veya Site kapsamında sağlanan hizmetlerden yararlanmayı seçen ziyaretçilerimizden hangi verilerin elde edildiği, bu verilerin nasıl toplandığı ve ATÖLYE’nin bu verileri nasıl kullandığı hususlarının açıklanmasına ilişkindir. Hangi Veriler Elde Edilmektedir? –       Kişisel Veriler Kişisel veriler sizin tarafınızdan paylaşılan (i) iletişim bilgileri (adınız soyadınız, telefon numaranız, e-posta adresiniz vb.) ve (ii)  kişisel bilgilerinizden (doğum tarihiniz, TC kimlik numaranız, eğitim bilgileriniz, özgeçmişiniz vb.) oluşmaktadır. Bu veriler sizin tarafınızdan Site’mize bülten gönderimi için kayıt olduğunuzda kişisel verilere ilişkin formlarımız doldururken veya iş ilanlarımız için iş başvurusu yaptığınız zaman elde edilmektedir. Bu veriler, sağlama amacınız doğrultusunda ve bu amaçla sınırlı kalmak kaydıyla kullanılmaktadır. Diğer bir ifade ile saplamış olduğunuz kişisel kontak bilgilerinize e-bülten ve bilgilendirme e-postaları gönderebiliriz. Ziyaretçilerimiz, işbu gizlilik politikası kapsamında paylaşacakları kişisel verilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 5/f.1 ve md. 6/f.2 uyarınca tamamen kendi istek ve açık rızaları ile paylaştıklarını bu verilerin kendilerini tanıtmak, kendilerine daha iyi hizmet sunulabilmesi, yaptıkları başvuru veya şikayetler ve Site etkinlikleri ve yeniliklerinden haberdar edilmek amacıyla kendilerinden talep edildiğini kabul ederler. –       Kişisel Olmayan Veriler Kişisel Olmayan Veriler ziyaretçinin kimliğini tanımlayamayan; erişim sağladığınız sayfalardaki verileri, cihazınızın IP adresini, erişim zamanını, tarayıcı türü ve başvurulan URL gibi ziyaret bilgilerini, cihaz tanıtıcılarını, kullandığınız işletim sistemi türünü, konumunuzu, cep telefonu şebeke bilgilerinizi, standart web günlüğü verilerinizi, lokasyon bilgilerinizi ve diğer bilgileri içerir. Web günlüğü verileri, kullandığınız tarayıcının türünü ve sitemizle aranızdaki trafiği içerir. ATÖLYE, söz konusu kişisel olmayan verileri Site’ye erişim sonucunda otomatik araçlarla toplanmaktadır. Site’mizi geliştirmek, kullanışlı, etkili ve güvenli hale getirmek amacıyla Google Analiytics’den yararlanılmaktadır. Site’mizi her ziyaret ettiğinizde veya bizlerle etkileşim ve iletişim kurduğunuzda erişim ve kullanımı gösteren bilgilerin otomatik larak Google Analytics tarafından toplanması sırasında, çerezler (cookies), flash çerezler ve web analizleri veri elde etme aracı olarak kullanılmaktadır. Site’mize erişimi ile otomatik olarak toplanan bu tür kişisel olmayan veriler pazar araştırmaları, planlama, istatistiki analizler, reklam vb. amaçlar için kullanılabilmektedir. –       Diğer Kaynaklardan Elde Edilen Veriler Şayet paylaşılmasına izin verdiyseniz, diğer kaynaklardan da (başka sosyal medya hesapları gibi kişisel bilgi barındıran her türlü websitesi ve online platform) kişisel verilerinizi elde edebiliriz. Buna, kamuya ait veri tabanları ve veri toplayıcıları gibi ticari kaynaklardan ve üçüncü kişilerden gelen bilgiler de dahil olabilmektedir. Bu gibi kaynaklardan elde edebileceğimiz kişisel veri türleri genel olarak, isim, adres, yaş ve ayrıca alışveriş alışkanlıkları, beğenileriniz, ilgili alanlarınız gibi hayat tarzınızla ilgili tercih ve bilgiler ile yasanın izin verdiği ölçüde, kullanıcı tarafından oluşturulmuş içeriktir. ATÖLYE’nin kontrolü dahilinde olmayan çeşitli uygulamaların, üçüncü taraf web siteleri ve platformların (Örneğin; facebook, twitter gibi sosyal medya web siteleri/platformları) topladığı bilgiler, Site üzerinden yapılan bağlantılar ile toplanan bilgiler ve diğer reklam veya tanıtımlar, işbu Gizlilik Politikası’nın kapsamında yer almamaktadır. Üçüncü tarafların kendi web siteleri yoluyla topladığı, sakladığı ve kullandığı kişisel verilere yönelik yapılan işlemler ATÖLYE’nin kontrol ve sorumluluğunda değildir. Elde edilen verileri ne şekilde kullanılır? ATÖLYE, topladığı kişisel ve kişisel olmayan tüm verileri KVKK’nın 4. maddesi kapsamında hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru, gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar güderek, amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü biçimde ve 5. ve 6. maddelerinde belirtilen şartlar ile uyumlu bir şekilde işler. Kişisel verilerin işlenmesi; tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder. ATÖLYE, kişisel verileri belirli bir amaç güderek, gerekli olduğu ölçüde, orantılılık ilkesi doğrultusunda işler ve bu amacın gereği dışında kullanamaz, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza eder ve bu sürenin sona ermesine rağmen, herhangi bir gerekçe ile bu verileri anonim hale getirmeden saklamaz. ATÖLYE, kişisel verileri KVKK’nın 5 ve 6. maddeleri ile uyumlu olarak bu ve benzeri amaçlar için işlemektedir. Kişisel olmayan veriler ise internet sitesini ziyaret eden kişilerle arasındaki ilişkileri güçlendirmek ve Site’yi geliştirmek için ve internet sitesinin güvenliğini sağlamak, işlerliğini geliştirmek ve internet sayfasının içeriğini kullanıcıların talepleri doğrultusunda düzenlemek ve iş geliştirme, iletişim gibi operasyonel faaliyetleri yürütmek ve geliştirmek amacıyla kullanabilir, saklayabilir, işleyebilir, yurtdışı ile paylaşabilir. Buna ek olarak ATÖLYE için destek hizmetleri sağlayan üçüncü kişilerle (bilgi işlem hizmeti veren sağlayıcılar, sitelerimizi barındıran (hosting) veya işleten; verileri analiz eden hizmet sağlayıcıları, ürün ve hizmetlerin sizlere ulaştırılmasına yardımcı olan hizmet sağlayıcıları, müşteri hizmetleri sunan, ödemeleri yöneten hizmet sağlayıcıları vb.) paylaşabilir. İlgili üçüncü kişiler, söz konusu servisi yerine getirebilmek için gerekli olan ilgili kişisel veriye erişim hakkı sağlamaktadır. Toplanan veriler, bu amaçlar harici herhangi bir amaçla kullanmayacak, işlenmeyecek ve üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır. ATÖLYE, KVKK’da öngörülen ve KVK Kurulu tarafından alınan karar ve düzenlemelere uygun bir şekilde ilgili kişinin açık rızası olmadan başka gerçek kişilere veya tüzel kişilere aktarmaz. Şu kadar ki, KVKK ve diğer Kanunların zorunlu kıldığı durumlarda ilgilinin açık rızası olmadan da veriler mevzuatta öngörülen şekilde ve sınırlarla bağlı olarak yetki kılınan idari veya adli kurum veya kuruluşa aktarılabilir. Ayrıca, KVKK’nın 8. maddesinde öngörülen şekilde fiili bir imkansızlık nedeniyle açık rızanın alınması mümkün değilse (örn: bir sözleşmenin kurulması veya ifası için zorunlu olması ya da hukuki bir yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi gibi) veya özel nitelikli kişisel veriler için 6. maddenin 3. fıkrasında öngörülen durumlarda ilgilinin rızası olmaksızın da aktarılabilir. ATÖLYE, kişisel verileri Kanunda öngörülen şartlara uygun olarak ve gerekli tüm güvenlik önlemlerini alarak Türkiye’de ve yurtdışında bulunan üçüncü kişilere aktarabilir.   Ziyaretçilerin KVKK’dan doğan hakları nelerdir? KVKK’nın 11.maddesi gereği; Kişisel iletişim bilgilerini paylaşmayı seçen ziyaretçilerimiz ATÖLYE’ye başvurarak kendi kişisel verilerinin:

 1. a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. ç) yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. d) eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. e) KVKK’nın 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,
 7. f) aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 8. g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9.  kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.