Sorumluluklar

 • Çeşitli kurumlarla gerçekleştirdiğimiz organizasyonel ve kültürel dönüşüm projelerinde araştırma, tasarım ve strateji desteği sağlamak
 • Kurumsal inovasyon odağındaki gelişim ve eğitim programlarının tasarım ve yöneticiliğini yapmak
 • Tasarım ve strateji workshop’larında kolaylaştırma desteği sağlamak ve katılımcı takımlarla birebir çalışmak,
 • Workshop’lar için içerik ve akış tasarlamak, yüksek kaliteli workshop materyallerinin (kanvaslar, el kitapları, çalışma kağıtları, vb.) tasarım ve üretiminden sorumlu olmak
 • Workshop’lar için katılımcılarla iletişim çalışmaları ve lojistik ayarlamaları gerçekleştirmek
 • Yürütülen stratejik tasarım projelerinde saha araştırması, sentez, prototipleme ve sunum desteği sağlamak, prototipleme ve sunum desteği sağlamak
 • ATÖLYE’nin bir organizasyon olarak gelişmesine ve ekibin sürekli öğrenmesine katkı sağlamak.  

İstenen nitelik ve deneyimler 

 • Tasarım alanında lisans ya da yüksek lisans derecesi
 • Tasarım stüdyolarında, danışmanlık şirketlerinde, dijital ürün girişimlerinde, kurumların inovasyon departmanlarında, hızlandırma programlarında veya akademide minimum 2 yıl çalışma tecrübesi
 • Kurumsal inovasyon, organizasyonel dönüşüm, geleceğin çalışma şekilleri, öğrenme tasarımı, stratejik tasarım, servis tasarımı konularının birkaçında deneyim sahibi olmak
 • İnsan odaklı tasarım, tasarım odaklı düşünme, yalın girişim yöntemleriyle çalışmakta deneyim sahibi olmak
 • Temel koçluk ve workshop kolaylaştırıcılığı deneyimi ve yetkinlikleri
 • Öğrenme içeriklerinin tasarlanması ve aktarılmasında deneyim sahibi olmak
 • Eleştirel düşünebilme ve güçlü argüman oluşturabilme
 • Yaratıcı çıktılar üretebilme, bu çıktıların hikayesini ilgi çekici bir şekilde yazılı ve sözlü aktarabilme
 • Güçlü sunum ve hikâye anlatıcılığı becerisi
 • Generalist bakış açısı, sistemsel düşünme, yüksek sentez ve analiz kabiliyeti
 • Kuvvetli sözlü ve yazılı iletişim ve empati yetisi
 • İyi derecede yazılı ve sözlü İngilizce.  

Tercihen istenilen nitelikler 

 • Yüksek lisans derecesi
 • Adobe Illustrator ve InDesign programlarını iyi düzeyde kullanabilme
 • Kullanıcı deneyimi tasarımı konusunda tecrübe
 • Invision, Marvel, Sketch uygulamalarını temel seviyede kullanabilmek, temel prototipleme bilgisi
 • Google for Work (Drive, Docs, Sheets, Slides) tecrübesi
 • Asana, Basecamp, Trello veya benzer proje yönetim araçlarında tecrübe
 • DSLR fotoğraf makinesi kullanabilme
 • Minimum 1 yıl yurtdışı tecrübesi

Ne sunuyoruz?

 • İlham veren, dinamik bir mekân, komünite ve çalışma ortamı
 • Türkiye’de alanında lider kurumlar ve uluslararası kurumlarla stratejik önemde projelerde çalışma fırsatı
 • Sürekli öğrenmeyi gözeten disiplinlerötesi bir iş akışı ve bireysel öğrenmeye ayrılan zaman ve bütçe
 • Özel sağlık sigortası ve yemek kartı

Proaktif, motive ve sorumluluk sahibi bir organizasyon tasarımcısı arıyoruz.