Sorumluluklar

 • Projelerde kullanıcı geri bildirimleri, mülakatlar, kalitatif ve kantitatif (küçük ölçekli) araştırma ve incelemeler yapmak,
 • Disiplinlerötesi bir çalışma ortamında ekiplerin tasarım prensiplerini ve stratejik kararlarını doğru verebilmesi için gerekli olan kavram, trend ve verilere dayalı bilgiler ve içgörüleri ortaya çıkarmak,
 • Farklı alanlardan verileri bir araya getirerek beklenenin dışında, ilham verici içgörüler üretmek,
 • Araştırmalardan çıkacak içgörüleri, insanların duygu ve düşüncelerini harekete geçirecek anlamlı ve ilham verici hikayelere dönüştürmek,
 • Projelerde birlikte çalışılan kurumların konuya, stratejiye ve yaklaşımları içselleştirebilmesi için gereken kavramsal altyapıyı oluşturmak,
 • Araştırma ve İçgörü Yöneticisi ile birlikte çalışmanın yanı sıra, yatay ve disiplinlerötesi bir kurum yapılanması çerçevesinde birçok farklı proje ve görevde farklı birimlerdeki kişilerle etkileşim ve koordinasyon içinde çalışmak.

 

İstenilen Nitelik ve Deneyimler

 • En az iki yıl profesyonel deneyime sahip olmak,
 • Sosyal etki ve inovasyon alanında değişim yaratmak için çalışan 25 kişilik bir ekibe katılmaya hazır olmak,
 • Araştırma ve hikayecilik becerilerini büyük resim içinde anlamlı olacak ve tasarımlara, ürünlere ve projelere yön verecek şekilde kullanabilmek,
 • İnsanları anlama ve yorumlama konusunda empati ve heyecan duymak,
 • Masabaşı ve saha araştırması konusunda tecrübeli,
 • Farklı yöntemlerle (mülakatlar, online/offline anketler, grup mülakatları moderasyonu, kolaylaştırıcılık, prototipleme seansları yönetme, vb.) kalitatif ve kantitatif araştırma yapma konusunda yetkinlik,
 • Daha önce mülakat tasarlamış veya veri analizi yapmış olarak kantitatif araştırma tecrübesine sahip (SPSS ve segmentasyon çalışmaları yapmış olmak bir artı),
 • Hikaye anlatıcılığı ve stratejik iletişim becerilerine sahip,
 • Tasarım konularında ve tasarım ekipleriyle çalışmak,
 • Araştırma içgörüleri üretme ve bunların bir tasarım kararına dönüşmesi konusunda deneyim sahibi,
 • Girişimler, girişimciler veya danışmanlık şirketleri ve diğer hizmet alanlarıyla çalışmış olmak.

Yaratıcı, organize ve motive bir ekip arkadaşı arıyoruz.