Tarih
Aralık 1, 2019

Connect for Creativity projesi kapsamındaki ikinci uluslararası konferans, ‘Yaratıcı Katalizör: Yaratıcı endüstrilerin geliştirilmesinde üniversitelere düşen rol’ başlığıyla, 5-6 Aralık 2019 tarihlerinde, Kayseri’de Abdullah Gül Üniversitesi’nin Sümer Kampüsü’nde düzenlenecek.

 

Konferans yaratıcılığa, kültürler arası yetkinliklere ve eğitimin geleceğini şekillendirmede yüksek eğitim kurumları ile yaratıcı endüstriler arasındaki iş birliklerinin oynayabileceği role odaklanacak. Yaratıcılığın ve kültürler arası yetkinliğin, neden geleceğin en önemli on becerisi arasında gösterildiğinin tartışılacağı konferansta aynı zamanda, ‘Yüksek eğitimin yaratıcı ekonomide oynadığı rol ve sunduğu katkı nedir?’, ‘Yaratıcı endüstriler, geleceğin eğitiminin tasarımında ve geliştirilmesinde nasıl aktif bir rol oynayabilirler?’ gibi soruların cevapları aranacak.

 

Konferans, karar vericileri, kanaat önderlerini ve Avrupa çapında uzmanları yaratıcılığın, becerilerin, iş gücünün ve kültürün geleceğini tartışmak üzere bir araya getirecek. İki gün sürecek etkinlikte yaratıcı ve kültür endüstrileri profesyonelleri, atölye çalışmaları, grup tartışmaları, ana konuşmalar ve paneller yoluyla bilgi, fikir ve deneyim alışverişinde bulunma ve dolayısıyla diyalog oluşturma ve yeni iş birlikleri kurma fırsatı bulacaklar.

 

Konferans herkesin katılımına açık ve ücretsizdir ancak sınırlı sayıda yer olduğu için kayıt yaptırılması zorunludur.


Benzer Haberler