Tarih
Mayıs 11, 2020

Küresel COVID-19 krizinin yaşandığı bu dönemde, krizin beraberinde getirdiği dinamikleri etkili yönetmek, çevik ve işbirlikçi yaklaşımla fark yaratacak adımlar atmak her zamankinden daha önemli. Krizin etkileri tüm dünyada yaşanırken; bireyler, topluluklar ve organizasyonların sağlığını, güvenliğini ve iyi oluş hâlini desteklemek adına, organik olarak büyüyen ve bağ kuran bir dayanışmanın, gidişatı tersine çevireceğine inanıyoruz.

Arçelik tarafından ATÖLYE organizatörlüğünde Hack the Normal adında bir hackathon düzenliyoruz. Belirsizlikte yol alırken yeni stratejiler geliştirerek değişime adapte olmayı ve bireylerden başlayarak ailelere ve organizasyonlara etki edecek dönüşümü başlatmayı hedefliyoruz. Bu dönüşümü başlatırken de kriz sonrası “yeni normal” olarak adlandırılan dönemi odağımıza alıyor ve şu soruyu soruyoruz: “COVID-19 krizi ile hayatımıza giren, evlerdeki ‘yeni normal’ yaşam tarzına nasıl olumlu bir etki yaratabiliriz?

 

Nasıl?

Hack the Normal, dünyanın kademeli olarak yüzleştiği ve birlikte keşfettiği “yeni normal” olgusunu konu alıyor. Verinin demokratikleşmesini hedefleyen Arçelik öncülüğünde, farklı disiplinlerden bireyler bir araya gelerek; içinde bulunduğumuz krizden sonra “normal” kavramının nasıl değişeceğini ve “yeni normal” yaşamın nasıl olacağını sorguluyor. Hack the Normal, COVID-19’un bireysel, toplumsal, maddi ve manevi olarak sekteye uğrattığı işleyişi, yeni bir yaklaşımla sürdürmeyi ve kolaylaştırmayı hedefliyor. Sosyoloji, tasarım, teknoloji, psikoloji, insan kaynakları, yönetim ve iletişim gibi birçok disiplinin buluşacağı dijital bir alanda, çözümleri farklı sektörlerden beslenerek geliştiriyor.

 

Neler sunuyoruz?

Hack the Normal’a katılan takımlar, Arçelik’in düzenlediği ve ATÖLYE tarafından organize edilen program kapsamında problemi keşfetme, araştırma, çözüm geliştirme, prototipleme ve hikâye anlatıcılığı gibi farklı alanlarda eğitimler alacak ve alanında uzman kişilerin konuşmacı olarak yer alacağı seminerlere katılacak. Katılımcılar, hackathon süresince farklı disiplinlerden ve alanlardan gelen uzmanlardan mentorluk alarak projelerini geliştirme ve fikirlerini rafine etme şansı bulacak. Hackathon sonrasında Arçelik ve paydaşları ile oluşturulacak değerlendirme ekibinin seçeceği projelere Arçelik tarafından prototipleme, üretim, belgelendirme için test ve onay süreçleri ile ilgili ürün geliştirme desteği, Arçelik Türkiye kanalları üzerinden müşterilere erişim için tanıtım desteği, satış olanağı ile fikri hakları için iş modeli desteği verilmesinin yanı sıra, hızlandırma ve kuluçka programlarına katılım, kullanıcılara ve ekosisteme erişim imkânları da sunulacak.

 

Etkinlik hakkında daha fazla bilgiye sahip olmak ve başvuru yapmak için hackthenormal.com adresini ziyaret edebilirsiniz.


Benzer Haberler