Tarih
Temmuz 24, 2018

Tüm içeriği ATÖLYE ve İstanbul Bilgi Üniversitesi iş birliğinde hazırlanan ve geliştirilen LITE yüksek lisans programı, 21. yüzyıl yetkinliklerine hitap edecek şekilde tasarlandı. “Birlikte öğrenme”, “kendini baştan yaratma” ve “ışığı takip etme” sloganlarını sahiplenen program, günümüz dünyasında başarılı olabilmek için gereken yetkinlik ve becerileri kazandırmayı hedefliyor.

Açılımı “Learning, Innovation, Technology and Entrepreneurship” yani “Öğrenme, İnovasyon, Teknoloji ve Girişimcilik” olan LITE, katılımcılara gerçek dışı vaatler ile sahte bir dünya resmi
çizerek onların hayatı anlamadan atılmalarına vesile olmak yerine dünyayı, kurumları ve kendilerini anlayarak kariyerlerini yeniden tanımlamalarına olanak sağlıyor. Öğrenciler, LITE’ın özenle tasarlanmış dersleri ile sistemsel düşünmeyi, yenilikçi fikirleri fayda sağlayabilecek şekilde geliştirmeyi, girişim fikrini bir projeye dönüştürmek için gerekli olan temel bilgileri ve sürdürülebilir gelişimi öğrenecek.

“Global” temalı ilk öğrenim döneminin hedefi dünyayı, günümüz trendlerini ve toplumun geleceğini kavramak olacak. “Organizasyonlar”a odaklanan ikinci öğrenim döneminde ise öğrenciler sistemlerin, organizasyonların ve kurumların yapısını kavrayarak onları nasıl dönüştürebileceklerine dair fikir sahibi olacaklar. Üçüncü dönem ise “insan”ı odağına alarak katılımcıların kendilerini tanımalarını, yetkinliklerinin farkına varmalarını ve köklü değişimin öncüleri olmalarını hedefliyor.

İçeriği kadar öğrenci alım sürecinde de yenilikçi olan LITE programına girebilmek için adayların C.A.M.P. adı verilen bir süreçten geçmeleri gerekiyor. Yeteneklerin (C: Ability to Contribute), akademik durumun (A: Academic Capacity), motivasyonun (M: Motivation) ve potansiyelin (P: Potential) inceleneceği bir süreç olan C.A.M.P.’te online başvuru süreci, online vaka çalışması, mülakat ve kabul komitesi süreçlerinden başarıyla geçen adaylar, LITE yüksek lisans programına katılmaya hak kazanacak.

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin “okul için değil, yaşam için öğrenmeli” felsefesini, ATÖLYE’nin strateji ve tasarımı ile birleştirerek sistemsel değişim yaratma uzmanlığıyla harmanlayan LITE, 21. yüzyılın ihtiyaçlarına cevap verecek küresel vatandaşlar olma yolunda ilerleyen öğrencilerine bir temel sağlamayı amaçlıyor.


Benzer Haberler