Tarih
8 Aralık 2017
00:30 - 13:30
Tür
Kategori
Katılımcı
Komüniteye Açık

Description:
University Innovation Fellows (UIF) programı Stanford Üniversitesi d.school’un kampüslerde değişim öncüleri yaratmak için tasarladığı bir program. Program kapsamında Hindistan’dan Amerika’ya farklı coğrafyalardan öğrenciler kampüslerinde tespit ettikleri soruna sosyal fayda sağlayacak çözüm önerileri geliştirmek için 6 hafta süren ve tasarım odaklı düşünme metodolojisine dayanan online eğitimlere katılıyorlar. Eğitim süresince çözüm önerisi olan projelerini geliştirmek için d.school ağındaki profesyonel, akademisyen ve mezunlardan birebir mentorluk alıyorlar. Bütüncül bir yaklaşım ile öğrencilerden akademisyenlere görüşmeler düzenleyerek, rektörlük seviyesinde destek alarak çözüm sürecine tüm paydaşları dâhil ediyorlar. Tespit edilen sorun, okulun geri dönüşüm yaklaşımını geliştirmek; farklı disiplinlerden öğrencilerin birlikte ortak projeler gerçekleştirebilmeleri için yeni bir mekân ve mentor ağı tasarlamak; kampüste erişilebilirliği artırmak olabilir. Hedef kampüse katma değer sağlamak, sosyal fayda üretmek.

UIF programına katılan yaklaşık 300 öğrenci bir araya gelip projelerini sunmak, deneyimlerini paylaşmak ve girişimcilik ve inovasyon ekosistemleri ile bir araya gelmek için 4 günlük Silikon Vadisi Buluşması’na katıldılar.

imece desteği ile Türkiye’den ilk defa iki üniversiteden öğrenciler program seçim sürecine dâhil oldu. 2017 Kış Dönemi’ne Koç Üniversitesi’nden ve Boğaziçi Üniversitesi’nden 4’er öğrenci katıldı. Koç Üniversitesi öğrencileriyle birlikte deneyimlediğimiz Silikon Vadisi Buluşması’nı öğrenen ATÖLYE gözünden nasıl deneyimlediğimi paylaşacağım.


Benzer Etkinlikler